Auto järelmaks: miks pank ei finantseeri?

Sa töötad välismaal

Välismaal töötades kasutatakse tihti sama riigi pangakontot ning sissetulekud laekuvad välisriigi kontole. Eesti pangad ei pruugi selliseid sissetulekuid aktsepteerida ning liisingut pakkuda.

Sa töötad iseenda ettevõttes

Kui sul on nö ühemeheettevõte ehk töötad iseenda heaks oma ettevõttega (oled näiteks vabakutseline vms), tuleb arvestada sellega, et pank suhtub taotlusesse pisut karmimalt.

Lisaks sinu isiklike rahaasjade analüüsimisele vaatab pank üle ka sinu ettevõtte majandusandmed, kuna sellest sõltub, kuivõrd maksevõimeline sa oled.

Sõiduk ei sobi tagatiseks pangale

Üldiselt soovivad pangad, et sõiduki vanus liisinguperioodi lõppedes ei ületa 15 aastat. See tähendab, et kui liisingu periood on näiteks 5 aastat, ei tohiks sõiduki vanus liisinguperioodi alguses olla rohkem, kui 10 aastat. Praktika näitab, et tänapäeva sõidukid töötavad suurepäraselt ka peale 15 aastast kasutamist. Antud kriteerum välistab ka vanemate hobisõidukite liisimise. Tihtipeale selliste sõidukite väärtus ajas pigem tõuseb.

Pankadele ei pruugi sobida ka eriotstarbelised sõidukid, mopeedautod, mootorrattad, paadid ja traktorid, mida ei saa Transpordiametis registreerida.

Sõiduki läbisõit

Teatud pankadel on kehtestatud liisingusse antavatele sõidukitele läbisõidupiirang (näiteks kuni 250 000 km) ning sellepärast ei pruugi sõiduk pangale sobida.

Sul on maksehäire ja Sa üritad laenu taotleda

Kehtiva maksehäirega pangad finantseerimist ei paku, kuna riski hinnatakse liiga kõrgeks . Reeglina peaks kehtivast maksehäirest olema möödunud 6 kuud.

Kehtiva maksehäirega liisingu taotlemisest saad lugeda SIIT.

Sul puudub pangakonto (arveldusarve) Eestis asuvas pangas

Liisingut ei pakuta, kui pangakonto pole Eestis, ehk ei asu Eestis asuvad pangas. Välisriigis asuv pangakonto suurendab panga jaoks riski, kui liisinguvõtja peaks maksete tasumisel raskustesse sattuma. Eestiga seotud pangakonto olemasolul on pangal lihtsam võlgnike menetlemisel toiminguid teha.

Sul puudub püsiv ja stabiilne sissetulek

Sissetulek on kindel nõue, mida laenutaotlust läbi vaadates kontrollitakse. Reeglina määravad pangad sissetuleku suuruse numbriliselt. Tänapäeva kiirelt muutuvas maailmas muutuvad ka sissetulekud ebaregulaarsemaks. Seda mõjutab töötamine erinevates valdkondades, hooajaline ehk sesoonne töö, projektipõhine töö jne.

Sissetulek ei pea olema ainult töötasu (palk). Sissetulek võib olla ka pension, alimendid, dividendid, üüritulu ja muud sissetulekud. Võrreldes pankadega on väiksemad krediidiandjad sissetulekute nõudmisel paindlikumad.