Küpsiste kasutamise eeskiri

Kehtivad alates 25.5.2018

Käesolevas eeskirjas kirjeldatakse küpsiste kasutamist Baltasari veebilehel.

1. MÕISTED

Käesolevates Tingimustes on kasutatud alljärgnevaid mõisteid:

· Baltasar, ettevõte või meie – Baltasar Liising OÜ ja/või teised juriidilised isikud, mis on Baltasar Liising OÜ-ga sama valitseva mõju all;

· Veebileht – www.baltasar.ee .

2. MIS ON KÜPSIS

Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab sinu veebilehitsejale ja mis salvestatakse arvuti kõvakettale. Tekstifail võimaldab internetilehel varasema külastaja järgmisel külastuskorral ära tunda. Tekstifail sisaldab teavet ja selle eesmärgiks on muuta  internetilehekülje kasutamist mugavamaks. Küpsise abil ei saa kasutaja isikut tuvastada, see tuvastab ainult võrgulehekülje külastamiseks kasutatud arvutisse paigaldatud veebilehitseja. Küpsis ei sisalda viirusi.

3. KUIDAS ME KÜPSISEID KASUTAME

Küpsiste kasutamisega ei töödelda isikuandmeid, vaid küpsiseid kasutatakse üksnes ulatuses, mis on vajalik veebilehe sisu pakkumiseks ning parema kasutamismugavuse saavutamiseks (nt seadete ja muude eelistuste salvestamine). Küpsiste kasutamine aitab meil saada informatsiooni oma veebilehe paremaks muutmiseks. Kinnitame, et me ei kasuta küpsiseid ühelgi teisel eesmärgil kui ülaltoodu ning küpsiste kasutamise eesmärk ei ole sinu identifitseerimine või isikuandmete kogumine.

4. KUIDAS KÜPSISTE KASUTAMIST KONTROLLIDA?

Siin saad sina palju ära teha, nimelt enda veebilehitseja küpsiste sätete kaudu. Sätete muutmine sõltub brauserist, mida sa kasutad. Informatsiooni küpsiste sätete muutmise kohta ning küpsiste kustutamise kohta leiad siit. Palume arvestada, et muutes küpsiste sätteid, ei pruugi Baltasar suuta tagada kõigi veebilehel kättesaadavate funktsioonide toimimist. Mõned funktsionaalsused võivad sätete muutmisega kaduda ja sa ei pruugi kõiki lehti näha.