Võlakirjade suunatud pakkumise tulemused

Baltasar Liising OÜ (registrikood 12877197) („emitent“) teatab, et 23.10.2023 võlakirjade emissiooniprospekti alusel läbi viidud võlakirjade suunatud pakkumine on lõppenud seoses pakkumise lõpptähtaja saabumisega. Kokku märkisid investorid 1 755 võlakirja kogusummas 175 500 eurot.

Emitent tänab investoreid pakkumises osalemise eest.

Lugupidamisega

Vahur Mägi, juhatuse esimees

Baltasar Liising OÜ

6. november 2023

Dokumendid

Majandusaasta aruanne 2021

Majandusaasta aruanne 2022

Põhikiri